Notice: Undefined variable: sections in /home/mzadmin2/domains/mw-adwokat.pl/public_html/wp-content/themes/mw-adwokat/muffin-options/options.php on line 57
Prawo gospodarcze - Kancelaria Adwokacka Magdalena Wesoła - Kompleksowa Pomoc Prawna
Prawo karne
19 października 2019
Prawo rodzinne
19 października 2019
Zakres usług

Kancelaria Adwokacka Magdalena Wesoła oferuje kompleksowe usługi na rzecz wszystkich przedsiębiorców, zarówno spółek jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezależnie od wielkości przedsiębiorcy oraz położenia jego siedziby (Kancelaria obsługuje podmioty gospodarcze mające siedzibę zarówno we Wrocławiu, jak i w innych częściach Polski i Europy).

Zapewniamy bieżącą i doraźną obsługę, która obejmuje doradztwo we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach obsługi prawnej firm zapewniamy terminowe i rzetelne załatwienie wszelkich spraw poprzez dokonywanie zmian w stosownych rejestrach, np. KRS, tworzenie dokumentacji wewnętrznej, przygotowywanie umów, itp.

Zakres usług Kancelarii obejmuje:

Kompleksową obsługę przedsiębiorstw
Pomoc prawną w sporządzeniu listów intencyjnych
Negocjowanie, sporządzanie i weryfikację umów gospodarczych, w tym umów franchisingowych, outsourcingowych, leasingowych, dealerskich i innych
Weryfikację i opiniowanie umowy z inwestorami budowlanymi
Sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, umów o przeniesienie praw autorskich, umów o zachowaniu poufności, umów najmu lokalu użytkowego
Doradztwo w wyborze sposobu zabezpieczania transakcji finansowych
Sporządzanie regulaminów sklepów internetowych
Pomoc prawną przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc prawną przy wykorzystywaniu znaków towarowych mediów społecznościowych
Prowadzenie postępowań sądowych, w tym o rozwiązanie spółki oraz wyłączenie wspólnika
Prowadzenie postępowań sądowych przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Prowadzenie postępowań sądowych o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał spółek kapitałowych (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna)
Prowadzenie postępowań rejestrowych (KRS)
Tworzenie, przekształcanie i likwidację spółek prawa handlowego
Doradztwo przy dokonywaniu zmian struktury właścicielskiej spółek, w szczególności dokonywanie audytów prawnych spółek na potrzeby przygotowywania umów nabycia udziałów lub akcji
Organizację zgromadzeń spółek kapitałowych
Zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości oraz pomoc w sporządzaniu wniosków w przedmiocie ogłoszenia upadłości
Doradztwo w zakresie prowadzenia handlu elektronicznego, w tym z zakresu prowadzenia sklepu internetowego
Sporządzanie i weryfikację regulaminów konkursów oraz loterii promocyjnych
Sporządzanie opinii prawnych i informacji prawnych
Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa handlowego i gospodarczego
Kontakt

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.


Są Państwo zainteresowani naszą pomocą lub mają Państwo jakieś pytania? Serdecznie zapraszamy do kontaktu – odpowiemy tak szybko, jak to tylko możliwe.


Adres

Siedziba:
ul. Woźnicza 37
54 – 313 Wrocław

Filia:
Al. Gen. J. Hallera 3 lok. 3
53-319 Wrocław

Skorzystaj z formularza

Wyślij do nas wiadomość