Notice: Undefined variable: sections in /home/mzadmin2/domains/mw-adwokat.pl/public_html/wp-content/themes/mw-adwokat/muffin-options/options.php on line 57
Sprawy z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeniowego, polisolokaty, kredyty frankowe - Kancelaria Adwokacka Magdalena Wesoła - Kompleksowa Pomoc Prawna

Sprawy z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeniowego, polisolokaty, kredyty frankowe

Sprawy o podziały majątku i zniesienie współwłasności
19 października 2019
Sprawy odszkodowawcze oraz o zadośćuczynienie
19 października 2019
Nasze główne specjalizacje

Potrzebujesz pomocy w określeniu, czy w Twoich umowach znajdują się klauzule abuzywne(niedozwolone)?

Czy Twoja umowa może zostać uznana za nieważną ? Jeśli czujesz się poszkodowany działaniami podmiotów z sektora bankowego? Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiesz – tak, to skontaktuj się z pracownikami kancelarii i umów się na rozmowę.

Warto podkreślić, że w kontekście analizy zapisów umowy pomiędzy konsumentem a bankiem należy szczególną rolę przypisać cechą jak transparentność, jednoznaczność, właściwe poinformowanie konsumenta o ryzykach na przyszłość, zachowaniu równowagi pomiędzy stronami kontraktu a nadto szanować elementarną uczciwość i dobre obyczaje.

Należy szczególnie podkreślić, że w myśl zasad współżycia społecznego, umowy wzajemne powinny po obu stronach stwarzać równorzędne warunki ich realizacji. Niedopuszczalne jest zatem tworzenie u ich podstaw oczywistych preferencji dla jednej strony umowy w tym przypadku banków, przede wszystkim w sytuacji, gdy strona ta jest profesjonalistą, a druga strona laikiem - konsumentem w dziedzinie usług finansowych.

Istotą dobrych obyczajów jest szeroko rozumiany szacunek do drugiego człowieka, a sprzeczne z dobrymi obyczajami są przykładowo działania wykorzystujące niewiedzę, brak doświadczenia konsumenta, naruszenie równorzędności stron umowy, czy też wywoływanie błędnego przekonania konsumenta bądź wykorzystywanie jego niewiedzy co jak pokazują liczby Klientów Kancelarii, którzy sygnalizują wiele nieprawidłowości towarzyszących zawieraniu opisywanych umów uznać należy za swojego rodzaju praktykę.

Jako niedopuszczalne i sprzeczne z dobrymi obyczajami będą więc takie działania, które zmierzają do niedoinformowania klienta, w szczególności wprowadzenia go w błąd lub zatajenia przed nim tego, jakie świadczenia na swoją rzecz zastrzegł przedsiębiorca czyli bank, a także dające przedsiębiorcy jednostronne prawo do kształtowania obowiązków konsumenta w sposób dowolny i niewynikający w sposób jasny i skonkretyzowany z uzgodnień umownych.


Pomoc Kancelarii obejmuje w szczególności:

analizę wstępną umowy kredytowej
reprezentację w postepowaniu reklamacyjnym/skargowym
reprezentację w prowadzonych sprawach sądowych
reprezentację i negocjacje w procesie restrukturyzacji zadłużenia czy odfrankowienia kredytu
reprezentację w sprawach dochodzenia roszczeń z umów tzw. polisolokat
Kontakt

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.


Są Państwo zainteresowani naszą pomocą lub mają Państwo jakieś pytania? Serdecznie zapraszamy do kontaktu – odpowiemy tak szybko, jak to tylko możliwe.


Adres

Siedziba:
ul. Woźnicza 37
54 – 313 Wrocław

Filia:
Al. Gen. J. Hallera 3 lok. 3
53-319 Wrocław

Skorzystaj z formularza

Wyślij do nas wiadomość