Notice: Undefined variable: sections in /home/mzadmin2/domains/mw-adwokat.pl/public_html/wp-content/themes/mw-adwokat/muffin-options/options.php on line 57
Polityka prywatności - Kancelaria Adwokacka Magdalena Wesoła - Kompleksowa Pomoc Prawna

Administratorem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.mw-adwokat.pl jest adwokat Magdalena Wesoła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA MAGDALENA WESOŁA z siedzibą we Wrocławiu, kod 54-313, ul. Woźnicza 37, NIP 611-179-80-85, REGON 022249254.

Dane przekazane przez użytkowników serwisu internetowego www.mw-adwokat.pl oraz dane zbierane w sposób automatyczny wykorzystuje się wyłącznie w sposób wymieniony w przedstawionej poniżej Polityce Prywatności.


1. Dane udostępniane przez Użytkowników

A. KANCELARIA ADWOKACKA MAGDALENA WESOŁA z siedzibą we Wrocławiu gromadzi dane o Użytkownikach przy wykorzystania znajdujących się w serwisie internetowym formularzy, w następujących celach:

  • odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika oraz zaprezentowanie - za przyzwoleniem Użytkownika-informacji handlowej
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji w razie przekazania przez Użytkownika propozycji pracy bądź współpracy

B. Zakres danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika za pośrednictwem formularzy umieszczonych w serwisie internetowym obejmuje imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz pozostałe dane wymienione w zapytaniu wysłanym przy wykorzystaniu formularza lub za pośrednictwem dostępnych na stronie adresów poczty e-mail. C. Podczas składania przy pomocy formularza rekrutacyjnego oferty pracy bądź współpracy, dodatkowo przekazywane są dane zawarte w CV, między innymi informacje na temat wykształcenia oraz dotychczasowej pracy zawodowej.


2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

A. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego jest adwokat Magdalena Wesoła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA MAGDALENA WESOŁA z siedzibą we Wrocławiu, kod 54-313, ul. Woźnicza 37, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, NIP 611-179-80-85, REGON 022249254.

B. Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), a po 25.05.2018 r. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1).

C. Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika w celach wyszczególnionych w Polityce Prywatności pkt 1. powyżej.

D. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza, w celach związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług do czasu cofnięcia zgody, a w przypadku danych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

E. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

F. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

G. Użytkownikowi przysługuje też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

H. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub udziału w procesie rekrutacji.


3. Automatyczne zbieranie danych przy wykorzystaniu tzw. „plików cookies”

A. Adwokat Magdalena Wesoła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA MAGDALENA WESOŁA z siedzibą we Wrocławiu, kod 54-313, ul. Woźnicza 37, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, NIP 611-179-80-85, REGON 022249254 przechowuje zapytania kierowane poprzez wskazany serwis internetowy do serwera wykorzystywanego przez adwokat Magdalena Wesoła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA MAGDALENA WESOŁA z siedzibą we Wrocławiu, kod 54-313, ul. Woźnicza 37, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, NIP 611-179-80-85, REGON 022249254, które są pobierane automatycznie od Użytkowników przeglądających serwis internetowy (tzw. „pliki cookies”). Pliki cookies zawierają informacje, które mogą zostać odczytane w razie kolejnego odwiedzenia serwisu internetowego z danego komputera. Korzystanie z zasobów serwisu internetowego oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na zapisanie plików cookies na urządzeniu końcowym, którego używa Użytkownik. Każdy Użytkownik serwisu internetowego może wyłączyć zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, z której korzysta.

B. W plikach cookies zostają zapisane między innymi, takie informacje jak:

  • ogólnodostępny adres IP komputera, z którego zostało wysłane zapytanie
  • dane na temat systemu operacyjnego komputera, z którego korzysta Użytkownik
  • dana dotyczące przeglądarki, z której korzysta Użytkownik
  • strony serwisu internetowego, które odwiedza Użytkownik oraz informacje na temat tego, jak ile spędza na nich czasu

C. Pliki cookies nie zapisują informacji, dzięki którym można identyfikować Użytkowników, którzy odwiedzają serwis internetowy, ani żadnych innych danych otrzymanych od Użytkowników.

D. Adwokat Magdalena Wesoła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA MAGDALENA WESOŁA z siedzibą we Wrocławiu, kod 54-313, ul. Woźnicza 37 , przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, NIP 611-179-80-85, REGON 022249254 wykorzystuje zapisane pliki cookies przez czas nieokreślony jedynie w celu administrowania serwisem internetowym. Dane zapisane w plikach cookies dostępne są tylko osobom upoważnionym do administrowania serwerem serwisu internetowego dostępnego pod domeną przedsiębiorcy, korzysta z danych zawartych w plikach cookies jedynie w celach statystycznych – do analizowania ruchu w serwisie internetowym, a także po to, aby przystosować zawartość oraz strukturę serwisu internetowego do wymagań korzystających z niej Użytkowników.


4. Linki do innych serwisów internetowych

W serwisie internetowym dostępnym pod domeną www www.mw-adwokat.pl umieszczone są także linki (tzw. hiperłącza czy odnośniki) prowadzące do innych serwisów internetowych. Zasady korzystania z innych serwisów internetowych i utrzymania prywatności Użytkowników serwisów, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą linka, znajdują się w poszczególnych serwisach internetowych, do których prowadzą linki.

5. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejszym udostępniona Polityka Prywatności serwisu internetowego www www.mw-adwokat.pl może ulec modyfikacjom, szczególnie w sytuacjach mających na celu przystosowanie jej do wymagań wynikających z obowiązującymi przepisów prawa. Powiadomienia o ewentualnych zmianach w Polityce Prywatności umieszczone zostaną w wyżej wymienionym serwisie internetowym.