Notice: Undefined variable: sections in /home/mzadmin2/domains/mw-adwokat.pl/public_html/wp-content/themes/mw-adwokat/muffin-options/options.php on line 57
Zasady ustalania wynagrodzenia - Kancelaria Adwokacka Magdalena Wesoła - Kompleksowa Pomoc Prawna

Zasady ustalania wynagrodzenia

Zasady oraz wysokość wynagrodzenia kancelarii jest ustalana indywidualnie z klientem po przeanalizowaniu problemu oraz ustaleniu dalszego sposobu postępowania w sprawie i zakresu podejmowanych czynności.

Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, ryczałtową połączoną z ustaloną premią za sukces (tzw. success fee) lub ustaloną w oparciu o stawkę godzinową. Możliwe jest również ustalenie wynagrodzenia na zasadzie stałej obsługi prawnej.

Wynagrodzenie co do zasady płatne jest z góry. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty lub odroczenia terminu płatności.

Wynagrodzenie ryczałtowe

To ustalona z góry konkretna kwota wynagrodzenia kancelarii, w ramach której następuje realizacja całego umówionego z klientem zlecenia (porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej, projektu umowy, zastępstwa przed sądami lub organami administracji itp.). Forma ta stosowana jest w sprawach, w przypadku których można określić zakres prac i ich przybliżony wymiar czasowy.

Wynagrodzenie ryczałtowe z premią za sukces

Wynagrodzenie ustalone w tej formie obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe (odpowiednio obniżone) oraz wynagrodzenie dodatkowe w postaci tzw. premii za sukces (success fee). Premia za sukces płatna jest przez Klienta w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie. Ta forma wynagrodzenia stosowana jest w przypadku spraw o skomplikowanym charakterze czy też związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności pieniężnych.

Wynagrodzenie godzinowe

Wysokość wynagrodzenia w tej formie ustalana jest po wykonaniu zlecenia w oparciu o umówioną z Klientem stawkę za godzinę pracy oraz ilość czasu poświęconego przez adwokata na realizację zleconego przez Klienta zadania. Podstawą obliczenia wynagrodzenia jest zestawienie czynności i czasu poświęconego na wykonanie zleconej usługi.

Stała obsługa prawna

Ta forma wynagrodzenia, skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którym zależy na stałym kontakcie z profesjonalnym doradcą i kompleksowej obsłudze prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. W tym przypadku ustalana jest z Klientem zryczałtowana lub godzinowa stawka miesięczna wynagrodzenia, której wysokość zależy od stopnia skomplikowania, ilości i rodzaju czynności, których Zlecający oczekuje od kancelarii.

Zasady oraz wysokość wynagrodzenia kancelarii jest ustalana indywidualnie z klientem po przeanalizowaniu problemu oraz ustaleniu dalszego sposobu postępowania w sprawie i zakresu podejmowanych czynności.

Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, ryczałtową połączoną z ustaloną premią za sukces (tzw. success fee) lub ustaloną w oparciu o stawkę godzinową. Możliwe jest również ustalenie wynagrodzenia na zasadzie stałej obsługi prawnej.

Wynagrodzenie co do zasady płatne jest z góry. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty lub odroczenia terminu płatności.

Wynagrodzenie ryczałtowe

To ustalona z góry konkretna kwota wynagrodzenia kancelarii, w ramach której następuje realizacja całego umówionego z klientem zlecenia (porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej, projektu umowy, zastępstwa przed sądami lub organami administracji itp.). Forma ta stosowana jest w sprawach, w przypadku których można określić zakres prac i ich przybliżony wymiar czasowy.

Wynagrodzenie ryczałtowe z premią za sukces

Wynagrodzenie ustalone w tej formie obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe (odpowiednio obniżone) oraz wynagrodzenie dodatkowe w postaci tzw. premii za sukces (success fee). Premia za sukces płatna jest przez Klienta w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie. Ta forma wynagrodzenia stosowana jest w przypadku spraw o skomplikowanym charakterze czy też związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności pieniężnych.

Wynagrodzenie godzinowe

Wysokość wynagrodzenia w tej formie ustalana jest po wykonaniu zlecenia w oparciu o umówioną z Klientem stawkę za godzinę pracy oraz ilość czasu poświęconego przez adwokata na realizację zleconego przez Klienta zadania. Podstawą obliczenia wynagrodzenia jest zestawienie czynności i czasu poświęconego na wykonanie zleconej usługi.

Stała obsługa prawna

Ta forma wynagrodzenia, skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którym zależy na stałym kontakcie z profesjonalnym doradcą i kompleksowej obsłudze prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. W tym przypadku ustalana jest z Klientem zryczałtowana lub godzinowa stawka miesięczna wynagrodzenia, której wysokość zależy od stopnia skomplikowania, ilości i rodzaju czynności, których Zlecający oczekuje od kancelarii.